Iso 14064 -1 Karbon Ayakizi Kuruluş Seviyesinde Seragazlarının Hesaplanması Ve Raporlanması Eğitimi Sanal Sınıf 17 Haziran 2023 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
5 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı:  ISO 14064-1 Karbon Ayakizi Hesaplama ve Raporlama Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitimin Hedefi:  ISO 14064 -1 Karbon Ayakizi Standardını  maddelerini ve temel prensip, gerekliliklerini anlamak. Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve ilgili konularda bilinç oluşturmak. Karbon Ayak İzi kategorileri, hesaplamaları,rehberleri, raporlama konuları. ISO 14064 -1 Karbon Ayakizi Eğitimi programı ile hedeflenen ana amaç, ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi standardını ve sera gazı yönetim sistemlerini öğretmek ve katılımcıların ISO 14064-1:2018 Sera Gazı sisteminin kurulması ve gerekli hesaplamaların öğrenilmesinin sağlanmasıdır. Eğitimde emisyon ve belirsizlik hesaplamaları adım adım katılımcılarla birlikte gerçekleştirilir 21 Adet örnek hesaplama yapılır. Atolye çalışmaları , test ve uygulamalar ile eğitim tamamlanır. Bu eğitim program ile katılımcılarda istenen ana amaç, Sera Gazı Yönetim Sisteminin amacını ve organizasyon kurmadaki etkililiğini, tutarlılığını ve sera gazları ile ilgili gerekli hesaplamaların yapılması ve sistem kurumu bakış açısı kazandırmaktır.

Eğitim Kazanımları: 

ISO 14064 -1 Karbon Ayakizi Standartını anlamak.

Seragazı Kaynakları, Hesaplamaları, Raporlamalarını öğrenmek.

Belirsizlik kavram ve hesaplamaları

Sürüdülebilirlik konusu ve Karbon Ayakizi

Güncel İklim,Enerji ve Sürdülebilirlik konuları

Tarih: 17-18 Haziran 2023 (2 Gün)


Eğitim Saatleri: 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Günde 7 Saat, Toplamda 14 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Kaan VATANSEVER

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Eğitim Sertifikası" düzenlenecektir. 

Eğitim İçeriği

 0.BÖLÜM – GİRİŞ

Yeşil Mutabakat,

Paris İklim Anlaşması ,

Karbon Ticaret Sistemi, Türkiye’deki Çalışmalar.

1,2,3. .BÖLÜM

ISO 14064-1 2018 Standardı Hakkında Bilgilendirme

– Terimler ve Tanımlar

ISO 14064-1 2018 Standardının İçeriği

ISO 14064-1 2018 Standardının Hazırlanma ve Revizyonu

ISO 14064-1: 2006 Standardına Göre

ISO 14064-1 2018 Revizyonunda Yapılan Ana Değişiklikler

ISO 14064-1 2018 Standardın Kapsamı

Sera Gazları İle İlgili Terimler Sera Gazı Envanter Süreciyle İlgili Terimler

Biyojenik Malzeme İlişkin Terimler Kuruluşlar,

İlgili Taraflar Ve Doğrulamaya İlişkin Tanımlar

ISO 14064-1 2018 Standardının Prensipleri ve İlkeleri

4.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 5.Madde Sera Gazı Envanter Sınırı Madde

5.1 Organizasyon Sınırların Açıklanması Kuruluş Sınırları Birleştirme Yaklaşımları Nelerdir? Kontrole Dayalı Birleştirme Nedir? Öz Sermaye Payına Dayalı Birleştirme Nedir? Madde

5.2 Raporlama sınırları

5.2.1 Raporlama sınırlarının belirlenmesi

5.2.2 Doğrudan sera gazı emisyonları ve azaltılmaları 5.2.3 Dolaylı sera gazı emisyonları

5.2.4 Sera Gazı Envanter Kategorileri

5.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 5.Madde Sera Gazı Emisyon Ana Kategorileri ve Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Süreci

Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonları

Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 2 İthal Enerjiden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 3 Ulaşımdan kaynaklanan Dolaylı sera gazı emisyonları

Kapsam 4 Kuruluş tarafından kullanılan Ürün/Hizmetlerden kaynaklanan Dolaylı sera gazı emisyonları

Kapsam 5 Kuruluştaki ürünlerin kullanımıyla ilişkili Dolaylı sera gazı emisyonları

Kapsam 6 Diğer kaynaklardan Dolaylı sera gazı emisyonları Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Sürecinin Açıklanması

Örnek Çalışma 1 Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonları Kategorilere Ayırma ve Belirleme Süreci Büyüklük Etkisi

Örnek Çalışma 2 Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Kategorilere Ayırma ve Belirleme Süreci Etki Derecesi

6.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 6. Madde Sera Gazı Emisyonlarının ve Azaltımlarının Miktarının Belirlenmesi

6.1 Sera gazı kaynaklarının ve yutak alanlarının belirlenmesi

6.2 Hesaplama Metodolojisinin Seçimi Örnek Veri Akış Faaliyetlerinin Belirlenmesi

6.3 Sera gazı emisyonlarının ve azaltımlarının hesaplanması

6.4 Temel yıl sera gazı envanteri Sera Gazı Emisyon Hesaplama Örnekleri

Örnek 1 Doğalgaz Kaynaklı Doğrudan Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplama

Örnek 2 Motorin Tüketiminden Kaynaklı Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplama

Örnek 3 Elektrik Tüketiminden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplama

7.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 7. Madde Azaltma faaliyetleri

7.1 Sera gazı emisyonunu azaltma ve ortadan kaldırma girişimleri

7.2 Sera gazı emisyonunun azaltılması veya ortadan kaldırılması geliştirme projeleri

7.3 Sera gazı emisyonunu azaltma veya ortadan kaldırmayı geliştirme hedefleri Örnek 1 Yakıt Değişimi ile Sera Gazı Emisyon Azaltma

8.BÖLÜM

ISO 14064-1:2018

8.Madde Sera Gazı Envanter Kalite Yönetimi

8.1 Sera gazı bilgi yönetimi Oluşturulacak Prosedürler Hakkında Bilgilendirme

8.2 Kayıtların Saklanması ve Muhafazası

8.3 Belirsizliği değerlendirme Örnek Çalışma Belirsizlik Hesaplaması

9.BÖLÜM

MADDE 9 Sera Gazı Emisyonlarının Raporlaması

9.1 Genel

9.2 Sera gazı raporunun planlanması

9.3 Sera gazı raporu içeriği Örnek Çalışma Rapor İçeriği

10.BÖLÜM MADDE 10 Kuruluşun doğrulama faaliyetlerindeki rolü

11.BÖLÜM – Atolye Çalışmaları ve Hesaplamalar, Uygulamalar

Kimler Katılabilir

Kuruluşlarda Sürdürülebilirlik konularında çalışanlar.

Enerji ,Çevre ve ilgili diğer alanlarda çalışanlar

Sürdürülebilirlik Yönetici ve Yönetici Adayları

Kalite ve Yönetim Sistemi Çalışanları

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 1100 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 1600 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1600 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1.800 TL (KDV DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.