Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Belgesi (Çevrim İçi) ESKİŞEHİR ŞUBE 18 Nisan 2023 Salı 14:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 18
Eğitim Hakkında

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, kurumlarda yapılan stratejik planlama çalışmalarının ve karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümünde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği İlgili Mevzuat Strateji, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kavramları Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Paydaş, SWOT, Kuruluş İçi ve Dış Çevre Analizleri Misyon, Vizyon, Temel Değer, Amaç, Hedef ve Strateji Performans Programı Hazırlama Rehberi Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi Bütçeleme ve Kaynak Tahsisi İlişkisi Stratejik Kontrol Yaklaşımları Uygulama Sonuçlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Faaliyet Raporları

Kimler Katılabilir

Oda Üyesi Endüstri ve İşletme Mühendisleri

Ödeme Bilgileri

1.860TL KURS ÜCRETİ +350 TL BELGE ÜCRETİ