TMMOB “MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TAMAMLAMA” İLANLARI HAKKINDA SUÇ DUYUSUNDA BULUNDU

MMO 25 Nisan 2019, Perşembe

İnternet sayfaları üzerinden kanunlara aykırı biçimde “Mühendislik Eğitimi Tamamlama” adı altında yapılan duyurulara ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Birliğimiz, https://meslekiyetkilendirme.com ve https://resmisertifikalar.org sayfaları üzerinden yayımlanan ve 17,750.00 TL ücret karşılığında “Mühendislik eğitim tamamlama imkanı ile mühendis ünvanı alabilirsiniz” duyurularına ilişkin olarak hukuksal işlem başlatmıştır. Söz konusu eğitim adı altında duyurulan uygulamalar yasa dışı olup mağdur olunmaması için kesinlikle herhangi bir başvuruda bulunulmaması gerekmektedir.

Türkiye’de mühendis, mimar, şehir plancısı unvanı yasal koruma altına alınmıştır. 1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde Mühendislik unvan ve yetkileri ile çalışmak isteyenlerin sahip olması gereken koşullar özetle şöyle sıralanmıştır.

• Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik ve mimarlık eğitimi veren Fakültelerinden mezun olmuş olmak,

• Programları, Türkiye’deki üniversitelerin Mühendislik- Mimarlık eğitimi veren bölümlerinin programları ile eşdeğer oldukları kabul edilmiş yabancı üniversite veya okullardan mezun olmuş olmak. (Bu eşdeğerliğin saptanması halen YÖK tarafından yapılmaktadır.)

Kanunun 7. maddesine göre; birinci maddede zikrolunan diploma veya ruhsatlardan birini haiz olmayanlar Türkiye’de Mühendis unvanıyla istihdam olunamazlar ve bu imzalarla sanat icra edemezler ve bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da koyamazlar. Ayrıca, 29.4.1992 tarihli, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul Ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkındaki Kanun ile “Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenen en fazla iki yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında mühendis unvanı verilir.” denilmiştir.

“Mühendislik Eğitimi Tamamlama” ilanlarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuş olup, mağduriyet yaşanmaması adına kamuoyunun dikkatine sunarız.