JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ EĞİTİMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

MMO 24 Haziran 2019, Pazartesi

İzmir Şubemiz tarafından düzenlenecek Jeotermal Enerjisi Santrali Eğitimi için kayıtlar başladı.

6446 Nolu Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 No.lu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında jeotermal enerjiye dayalı üretim faaliyeti için yapılacak projelerin uluslararası standart ve ilgili yerel mevzuatlara uygun yapılabilmesi ve sektör çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi / yetkilendirilmesi amaçlanmıştır.
İzmir Şubemiz de bu çerçevede Jeotermal Enerjisi Santrali Eğitimi başvurularını almaya başladı. 17-19 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan ve TMMOB üyeleri ile en az lisans mezunu olanların katılabileceği eğitim, TMMOB üyeleri için 1075 TL, diğer katılımcılar için ise 1275TL ücret ile gerçekleşecek. 

Eğitime ilişkin gerekli bilgi ve önkayıt için: (0232) 462 33 33 / Dâhili 213-214-215

Eğitimin İçeriği: 

 • TMMOB, MMO, MİEM yasa ve yönetmelikleri
 • Jeotermal enerjisi santrali temel eğitimi
 • Teknik fizibilite esasları
 • Sondaj, kuyu testleri ve optimizasyonu
 • Jeotermal enerji santral teknolojisi
 • JES proses ve bileşenleri (pompa, vana)
 • JES uluslararası teknik standartlar
 • JES yerel mevzuatları (idari süreçler)
 • Proje yönetimi
 • Santral planlama ve kurulum prosedürü (teknik şartnameler)
 • Örnek proje çalışması (proje dosyası, onay ve kabul işlemleri)
 • PLC ve otomasyon
 • JES işletme ve bakım prosedürü
 • İSG