AKIŞKAN GÜCÜ MÜHENDİS YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN SON GÜN 9 TEMMUZ!

MMO 25 Haziran 2019, Salı

Kazanılmış Haktan yararlanarak Akışkan Gücü Mühendis Yetki Belgesi almak için son gün 9 Temmuz

Odamız tarafından yürütülen çalışmalar ve Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu’nda alınan yetki çerçevesinde yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ ye gönderilen Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709-4.htm)

Anılan Yönetmelik gereği; Akışkan Gücü (Hidrolik-Pnömatik) alanındaki tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım onarım vb. faaliyetlerini yürüten  mühendislerin Akışkan Gücü (Hidrolik-Pnömatik) Mühendis Yetkilendirme Belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme Belgesi olmadan yapılacak bu mühendislik işlerinden kaynaklanan kaza, hasar, anlaşmazlık vb.  durumlarda ilgili kişiler ve işverenler cezai ve hukuki sorumluluklar kapsamında cezai yaptırımı ve tazminat yükümlülüğü gibi son derece ciddi hukuksal problemlerle karşılaşacaklardır. Diğer bir ifadeyle ilgili bu belge olmaksızın iş görülmesi halinde ağır sorumluluklar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalınması muhtemeldir.

Söz konusu yönetmeliğin Geçici 1. Maddesiyle iki yıl ve üzeri süredir sektör çalışanı olan mühendislerin ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra bir yıl içinde Belgelendirme Kuruluna başvuruları ve başvurularının olumlu sonuçlanması halinde kurs ve sınavlara katılmaksızın belge almaları hakkı tanınmıştır. Bu kazanılmış haktan faydalanarak Akışkan Gücü (Hidrolik) ve/veya Akışkan Gücü (Pnömatik) Mühendis Yetkilendirme Belgelerinin alınabilmesi için son tarih 9 Temmuz 2019’dur. 
Bu tarihten sonra mühendislerin akışkan gücü mühendis yetki belgesi alabilmeleri için; sektör deneyimi ve kurs alıp almadığına bakılmaksızın 5 günlük Akışkan Gücü Hidrolik  ve/veya 4 günlük  Akışkan Gücü Pnömatik Mühendis  yetkilendirme eğitimlerine  katılmaları ve yapılacak sınavlardan başarılı olmaları gerekecektir.

Aynı zamanda Akışkan Gücü alanında yetki belgesine sahip mühendislerin hazırladığı projelerde müellif haklarının korunması, ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi; projelerin kayıt ve tescil edilmesi amacıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve AKDER (Akışkan Gücü Derneği) arasında protokol imzalanmıştır. Akışkan gücü sektörünü oluşturan katma değerli projeleri üreten firmalar, online ortamda ve kriptolu olan Makina Mühendisleri Odası   serverlarına geliştirdikleri özgün projelerini yükleyerek hem haklarının korunmasını sağlamış olacaklar hem de akışkan gücü yetki belgesi sahibi mühendislerimizin büyük bilgi birikimi ile hazırladıkları projeler hak ettiği değere kavuşturmuş olacaktır.

Kazanılmış haktan yararlanmak isteyen üyelerimizden Başvuruda İstenecek Belge ve Bilgiler:

  • Aşağıda örneği verilen imzalı dilekçe.
  • 1 adet fotoğraf
  • Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında iki yıl mesleki deneyimi olduğunu gösteren belge.
  • Referans mektubu (firma ve/veya sektör derneklerinden)
  • Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında üretilen projelerden örnekler
  • Varsa Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında önceden alınmış eğitim sertifikaları
  • Varsa Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında yayımlanmış bilimsel, teknik makaleler
  • Oda kimlik fotokopisi
  • Odadan aidat borcu olmadığını gösterir belge
  • Belge ücretinin makbuzu

BAŞVURU
Şubelerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Belge ücreti:
Akışkan Gücü Hidrolik Mühendis Yetki Belgesi    : 600 TL.
Akışkan Gücü Pnömatik Mühendis Yetki Belgesi : 600 TL.

Dilekçe Örneği
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
TMMOB MMO Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği uyarınca Akış Gücü Hidrolik / Akış Gücü Pnömatik Mühendis Yetki Belgesi/Belgeleri almak istiyorum. İstenen belge ve bilgiler ektedir.
Gereğini bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.
Tarih
Adı-Soyadı
Oda Sicil No
İmza