SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

MMO 1 Temmuz 2019, Pazartesi

Sivas Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız

26 yıl önce Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Otelinde yakılarak katledilen demokrat, toplumcu, yurtsever yazar ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Madımak’ta insanlarımızı yakan ve yaktıranlar aydınlanma ve bilim düşmanı dogmatizmin karanlığının sürmesini isteyenlerdir. Aydın ve sanatçılarımıza kıyan gerici faşist güçler, bilinir ki Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlarıdır.

16 Şubat 1969 Kanlı Pazar’ından 1 Mayıs 1977 katliamı, 2 Temmuz 1993 Sivas katliamı, 10 Ekim 2015 Ankara ve daha birçok katliamı yapan gerici gelenek ülkemizdeki ilerici, aydın kesimlere karşı hep tahammülsüz olmuştur. Birçok yurtsever demokrat insan bu nedenle katledilmiştir. Emperyalizmin ve yerli gericiliğin kışkırttığı çağdışı şeriatçı yapılar, toplu katliamlarla ülkemizi ve bölgemizi kana bulamıştır.

Diğer yandan ülkemizde eğitimde, kamusal ve toplumsal yaşamda dinselleştirme bilinçli olarak yayılmaktadır. Din, mezhep, inanma-inanmama farklılıkları, düşmanlık ve çatışma tohumları ekmeye varacak tarzda kullanılmaktadır. Bu nedenle günümüz Türkiye’sinde demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük ve adalet istemleri her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 2 Temmuz 1993 Madımak katliamını ve gericiliği lanetliyor; bağımsız, eşit, özgür, demokratik, laik, başka bir Türkiye özlemini kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı