ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, DERGİPARK SİSTEMİNDE YAYIMLANMAYA BAŞLANDI

MMO 12 Temmuz 2019, Cuma

Kurulduğu yıldan beri, yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince paylaşılmasına ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik kazandırmak, endüstri mühendisliği uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek sorunlarının tartışıldığı bir zemin oluşturmak Endüstri Mühendisliği Dergisinin (ISSN : 1300-3410) başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda, 30 yıldır yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği dergisi, alanında önemli bir başvuru kaynağıdır. International Abstracts in Operations Research ve EBSCO veritabanında yer almakta olan ve 120 ülkeden elektronik ortamda takip edilebilen Endüstri Mühendisliği dergisi,  https://www.mmo.org.tr/endüstriadresinden de ilgilenen herkesin erişimine sunulmaktadır.

Dergimiz, bu dönem e-dergi olarak (e-ISSN : 2667-7539) olarak DergiPark sisteminde makale kabule ve yayımlanmaya başlanmıştır. Dergiye, Türkçe veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mühendisliği bilimlerindeki özgün kuramsal ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir.

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına girmektedir. Makaleler,  Dergipark’daki veritabana yüklenmekte ve değerlendirme süreçleri bu sistem üzerinden yürütülmektedir.

Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile buluşturacak olan Endüstri Mühendisliği Dergisine, gerek makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak katkılarınızı bekliyoruz.

Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler Dergipark web sayfasında (https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi) verilmiştir.