NDT GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO 30 Eylül 2019, Pazartesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) tarafından, NDT GÜNLERİ ‘’XI. Kaynak Kongresine Giderken’’ etkinliği 28 Eylül 2019 tarihinde Bursa BAOB Oditoryum salonunda gerçekleştirildi

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmalarını Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Devrim Tutku Ateş ile Oda Yönetim Kurulu ve KEMM Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım yaptı.

XI Kaynak Kongresine Giderken - NDT Günleri” etkinliğinin MMO’ya, sanayiye, Bursa’ya ve ülkemize olumlu katkılar sağlamasını dileyen Ateş, “TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ilgi alanındaki sektörlerin teknolojik gelişmeleri ile uygulama alanlarının genişlemesi ve ilgili personelin gelişmelerden haberdar olmasının sağlanması amacıyla sorumluluk üstlenmektedir. Bu kapsamda Makina Mühendisleri Odası, yapmış olduğu etkinlikler aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmaları konunun tarafları ile paylaşma amacındadır” ifadelerini kullanarak, Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin organize ettiği, daha güçlü bir sektörel birliktelik yaratmak adına, “Tahribatsız Muayene” sektörüne yönelik önemli konuların anlatılacağı, tartışılacağı ve sonuçların teknik bilgiler ışığında “XI. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi”ne aktarılacağını ifade etti.

“Makina Mühendisleri Odası yurtiçinde yaptığı onlarca işbirliğine bir yenisini daha ekledi. İşbirliğine, ortak güçlenmeye açık ama yine de gidilecek, ulaşılacak hedeflerde öz ısrarcılığını elden bırakmadan yapacak çalışmalarını” ifadelerini kullanan Oda Yönetim Kurulu ve KEMM Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım, açılış konuşmasına şöyle devam etti:

“NDT bir bilinmezi, dışarıdan görünmeyeni, içini göstermeyi onyıllarca başarıyla sanayiye sunan bir yöntem. Bu uygulama konusunda ilerlemek , hem makina mühendisliğinde kaza, hata analizinde işimize yarıyor, hem de kaynak mühendisliğinin uygulama becerisini artırmada bir araç oluyor.

Bu iki ana hat bizim kaynak mühendisliğinde teknik bilgiyi ilerletecek ve beğenilen iyi standartta bir eğitim merkezini yaratma heyecanımıza ışık oluyor. Yetkinliği sağlayacak seviyede araştıran, yayınlayan, uluslararası seviyede temsiliyete kavuşan mühendisler için bir yuva olacak merkezimiz.

Sanayide kurulu binlerce yapının ise tahribatsız muayenesi ile hem işletmesi sürüdürülecek hem de ülke için önemli bir tutar maliyet boşuna yaratılmamış olacak. Endüstriyel işletmelerde Makina Mühendisleri Odası olarak iki türlü fayda sağlayabileceğiz. İlki ülke kaynakları ile oluşturulmuş yapıların sağlamlığında ve sürdürülmesinde alınacak kararlarda bilimsel yöntemler ile destekleyici olmak, ikincisi ise tehlike arz eden yapıların tespiti ve kaza, iş güvenliği riski bulunan alanların yenilenmesi ve güçlenmesi için toplumsal kanatta müdahil olmak.

Bunu yaparken Kaynak Muayene ve Eğitim Merkezimiz zamanla altyapısını ve ilgi alanlarını genişletecetir. Güvendiğimiz ve beraber güzel bir yolculuğa çıktığımız arkadaşlarımız ,daha bilgili ve donanımlı olacaklar. Eğitimlerin içeriği ise uluslararası seviyeyi gözeterek zamanla gelişecek. Eğitim konusunda ise siz katılımcı kurumlar ile her zaman işbirliklerine de açık olacağız. Bildiğiniz gibi MMO’nun verdiği eğitimlere üyemiz ve uzman olan yüzlerce eğitmen , yurdun çeşitli illerinden ve sektör firmalarından destek veriyorlar.

Yayın hazırlama çalışmalarına daha yoğun bir katılım gerçekleştireceğiz. Zamanla MMO bünyesinde Kaynak ve tahribatsız muayene alanında oluşabilecek süreli yayın, özel sayı, kitapçık, mesleki kitap üretiminde de katılımlarda bulunacağız.

“Bu merkez yakın gelecekte, bugün olduğu gibi alanındaki Kurultay Kongre ve Sempozyumları daha da yoğun bir katılım ile destekleyecek. Kendine özgü, gündemi mesleğin ihtiyacı olan konuları da ayrıca düzenlemeye devam edecek.”

Açılış konuşmalarının ardından, “Kaynaklı İmalat için Tahribatsız Muayene Sektörü ve Türkiye’deki Geleceği”nin konuşulduğu, Mustafa Sıkıcı (SKC Uygunluk Değerlendirme A.Ş.), Mehmet Aydıngülü (CSM) ve Özgür Akçam’ın (GSI-SLV) konuşmacı olduğu birinci oturum gerçekleştirildi. Mustafa Sıkıcı’nın, Türkiye’de kaynaklı imalat sektörüne yönelik tahribatsız muayene uygulamalarında maliyet analizleri hakkında bilgi verdiği oturumda, Mehmet Aydıngülü HDPE kaynaklı birleştirmelerin PAUT ile kontrolünü, Özgür Akçam da kaynaklı imalatın kalitesinin güvence altına alınmasında tahribatsız muayenelerin önemi ve ülkemizdeki uygulamalarıni anlattı.

“Tahribatsız Muayene -Teknolojik Gelişmeler”in konuşulduğu ikinci oturumda, Berk Savaş (Troy-Met), CR (Bilgisayarlı Radyografi) teknolojisi hakkında bilgi verirken, Serkan Kılıçarslan (CRD Endüstri) endüstriyel phased array’de tarama metodlarında yenilikler, Hakan Günay (TMMNDT) da manyetik partikül çatlak kontrol yönteminde otomasyon çözümleri ve Ulaş Taç (Mak Elektronik) ise kaynaklı malzemelerde iki boyutlu lazer ölçüm teknolojisi konularında konuşmalarını yaptılar.

“Tahribatsız Muayene Sektöründe Eğitimin Önemi”nin anlatıldığı üçüncü oturumda, H. İlker Yelbay (ODTÜ KTTMM), tahribatsız muayene personelinin eğitimi konusunda, Yusuf A. Şener (TSE), tahribatsız muayene personelinin belgelendirilmesi konusunda ve Ersan Gönül (MMO KEMM) ise tahribatsız muayene personelin önemi, eğitim be belgelendirme konularında sunumlarını yaptılar.

KEMM Yürütme Kurulu Üyeleri Melih Şahin ve Yılmaz Yıldırım’ın yaptıkları kapanış konuşmaları ile etkinlik sona erdi.