V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

MMO 14 Ekim 2019, Pazartesi

Odamız adına Kocaeli Şube yürütücülüğünde 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan V.Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, #gelecegimizenerji" ana teması çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kongre porgramı için tıklayınız.

Dünyada ve ülkemizde enerji ihtiyacı; sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamak için mevcut kaynaklar yetersiz kalmakta, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımı ve alternatif enerji kaynakları arayışı zorunlu hale gelmektedir.

Enerjide ülke olarak dışa bağımlılık, ekonomik etkilerinin yanında ulusal bağımsızlığımızı da olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde halen % 70’lerin üzerinde olan enerjide dışa bağımlılık oranı mevcut potansiyellerimize odaklanmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu konuda atılacak en önemli adım yerli üretim kaynakların kullanılmasıdır. Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla tükenmesi, var olan kaynakların verimli kullanımında enerji verimliliği çalışmalarını çok önemi kılmaktadır.

Diğer yandan enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel  ısınma, iklim değişiklikleri gibi çeşitli çevresel sorunlar, insan hayatını ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Çevresel zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla mücadele etmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için «Yeşil Enerji» yi benimsemek çok önemli hale gelmiştir.

Enerji verimliliği bu riskleri bir fırsata çevirmek için  en kolay, en ucuz ve doğrudan bir yoldur. Hali hazırda Ülkemizin yaklaşık olarak binalarda %30, sanayide %40  ve ulaşımda %15 civarında enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Enerji verimliliği sadece tasarruf değil aynı zamanda yeni iş sahaları, istihdam, fırsatlar ve kazanç demektir.

Mevcut tesislerde enerji verimliliğinin artırılması, yeni kurulacak sistemlerde enerji verimli teknoloji ve ekipman kullanımı ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi, ülkemiz ekonomisinin gelişimine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sanayileşme ve denetimsizlik yüzünden halkın yaşamını tehdit eden çevre kirliliğinin engellenmesinde, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile etkin bir mücadele yöntemi olan enerji verimliliği dünyanın korunması için önemli bir adımdır.

Odamız, 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini, 09-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini, 31 Mart-2 Nisan 2011 tarihlerinde üçüncüsünü ve en son 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildiği Enerji Verimliliği Kongrelerinde; Enerji sektöründe temel politikaları ve teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal "farkındalık", "bilgilenme" ve "bilinç" yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak, alternatifler üretme sorumluluğunu yerine getirmiştir.

Odamız, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kongre Merkezi’nde #gelecegimizenerji ana teması çerçevesinde gerçekleştireceği V. Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, kamu ve özel sektör yetkililerini, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayarak Enerji Verimliliği konusunda önemli bir platform olacaktır.