48. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ TOPLANIYOR

MMO 11 Mart 2020, Çarşamba

Oda 48. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, çoğunluklu olarak 11-12 Nisan 2020 tarihlerinde saat: 09.30’da Meşrutiyet Caddesi No:19/4 Kızılay-Çankaya-Ankara adresindeki Makina Mühendisleri Odası’nda; çoğunluk sağlanamadığı durumda çoğunluksuz olarak Genel Kurul 18 Nisan 2020 tarihinde Litai TBB Konuk Evi’nde(Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak No: 3 Balgat-Çankaya-Ankara), Seçimler ise 19 Nisan 2020 tarihinde Makina Mühendisleri Odası’nda (Meşrutiyet Caddesi No: 19/4 Kızılay-Çankaya-Ankara) saat: 09.30’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.  

GÜNDEM:

1. GÜN

• Açılış

• Başkanlık Divanı ve Seçimi

• Saygı Duruşu

• Oda Başkanı'nın Konuşması

• Konuk Konuşmaları

• Komisyonların Seçimi

• Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

• 47. Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması

• Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi

• Komisyonların Görüşülmesi

• Dilek ve Öneriler

2. GÜN

• Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi

• TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ve Yüksek Onur Kurulu İçin Adayların Seçimi

• TMMOB Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçimi