MMO ÖĞRENCİ ÜYELERİ: ODAMIZ VE TMMOB‘YE SAHİP ÇIKIYORUZ

MMO 10 Mayıs 2020, Pazar

MMO ÖĞRENCİ ÜYELERİ: ODAMIZ VE TMMOB‘YE SAHİP ÇIKIYORUZ

Ekonomi ve salgın sürecini yürütemeyen iktidarın asıl amacı kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki kurumları baskılamak ve ele geçirmek olmuştur.

Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları ele geçirmek adına, baskı ve zorbalık ile seçim yasalarını değiştirmek istemektedir. Kendi dışında hiçbir görüşe tahammül edemeyen, kendi fikirlerini kanun sayan, kendisini hukukun üstünde gören fikirleri tanımıyoruz ve reddediyoruz.

Onların asıl derdi haksızlıklar karşısında duran, fabrikalarımızı, madenlerimizi, ormanlarımızı, derelerimizi kamu mallarını bedeli ne olursa olsun koruyan, laikliği, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, Cumhuriyeti savunan birliğimizi yıpratmak ve ele geçirmektir.

Şüphesiz 6235 Sayılı Yasa’nın verdiği yetki ve görevler TMMOB‘nin önemli dayanaklarından biridir. Ancak TMMOB, asıl gücünü geleneğinden, ilkelerinden, bugüne dek yürüttüğü örgütlü mücadelesinden almaktadır.

TMMOB asıl gücünü örgütlü üyesinin ülkesine, halkına, meslek alanlarına ve mesleğine sahip çıkan mücadelesinden almaktadır.

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.’’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üyesi olan bizler, bu neoliberal sömürü ve rant politikalarının ülkemiz, halkımız, içinde öğrenci üye olarak yer aldığımız Odamız ve onun üst birliği TMMOB‘ye ve bizlere yansımalarına karşı, birleşik, örgütlü bir mücadeleyi gereksindiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle örgütümüz ile tam dayanışma ve mücadele birliği içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Biz iyi biliyoruz:
Kurtuluş yok tek başına,
Ya hep beraber, ya hiçbirimiz

MMO ÖĞRENCİ ÜYELERİ