ODALARIMIZA, TMMOB’MİZE, DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ

MMO 12 Mayıs 2020, Salı

AKP iktidarının, sömürü ve rant politikaları, yaptığı özelleştirmeler ve hukuk dışı tasarruflarının önünde engel olarak gördüğü TMMOB ve Odalarımızı yıllardır hedefine koyduğunu yakından biliyoruz. Çünkü Odalarımız ve TMMOB, kamu-toplum yararını, ülke ve halk lehine politikaları bir bütün olarak savunmuş ve iktidarın dinci gericilik eşliğindeki neoliberal dönüşüm programlarına, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşam karşıtı otoriter devlet-toplum kurgusuna kararlılıkla karşı çıkmıştır.

İktidar bu nedenle bazen yalnızca TMMOB Yasası’nı, bazen bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasal mevzuatını, Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin 135. maddesine aykırı olarak değiştirme girişimlerinde bulunmaktadır. En son Cumhurbaşkanı/AKP Genel Başkanı, partisinin MYK toplantısında meslek örgütlerinin mevzuatını değiştirme hazırlıklarını gündeme alacaklarını açıklamıştır.

TMMOB ve bağlı Odalar; ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı, madenleri, malzemeleri, sanayisi, bilişim uygulamaları vb. tüm alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum yararı ölçütünün tasfiyesi ve her toplumsal alanın bilimsel, hukuksal, sıhhi normlardan arındırılması için hedefe konulmuştur.

Yaşadığımız pandemi süreci rantın değil bilimin ve tekniğin önemini bir kez daha ortaya koyarken bilimi ve tekniği sömürgenlerin değil emekçi halkın hizmetine sunmayı şiar edinmiş TMMOB ve diğer demokratik kuruluşlara iktidarın savaş açması kabul edilemez olmakla birlikte sürpriz bir gelişme değildir. Bu yıllardan beri gerçekleştirmeye çalıştığı antidemokratik bir emeldir.

Bizler, mühendis veya toplu iş sözleşmeli olarak içinde çalıştığımız Odamız ve onun üst birliği TMMOB’ye yönelik bu antidemokratik mevzuat düzenlemelerini kabul etmiyoruz. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik, siyasi, sağlık vb. onca sorun varken, tekrar tekrar ısıtılıp gündeme getirilen bu mevzuat değişikliklerine ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe artık son verilmelidir.

Örgütümüz ile dayanışma ve mücadele birliği içindeyiz. Biliyor ve inanıyoruz: Birlikten güç doğar. Emek ve demokrasi mücadelesinin birer mensubu olarak, Odalarımız ve TMMOB’mizin yanında saf tutuyor; bu girişimin ülkemize, halkımıza yönelik olumsuz yansımalarına karşı bütün ilerici, demokrat kişi ve çevreleri duyarlı olmaya, birlikte tepki göstermeye çağırıyoruz.

Ne yaparlarsa yapsınlar, anti demokratik uygulamalar, sömürü ve rant politikaları kaybedecek, kamu-toplum yararı üstün gelecek ve kazanan ülkemiz, halkımız, geleceğimiz olacaktır!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası çalışanları olarak bizlerin, bu neoliberal sömürü, rant ve yağma politikalarının ülkemiz, halkımız, içinde çalıştığımız Odamız ve onun üst birliği TMMOB’ye yansımalarına karşı örgütlü bir mücadele içerisinde olduğumuzu, bu bilinçle örgütümüz ile tam dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Çalışanları