OMYS ALTYAPISI TAMAMLANDI

MMO 24 Haziran 2020, Çarşamba

“Mühendis ve Makina” ile “Endüstri Mühendisliği” Dergileri Yeni Online Makale Yönetim Sistemi Altyapısı tamamlanmıştır.

Dergilerimiz, TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde aktif olarak DergiPark altyapısında çalışmaya başlanmıştır. DergiPark, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunan yapıdır.

Dergimizin makale takip sürecini verimli bir hale getirmek amacıyla elektronik ortamda makale sunumu, hakem ata­ma, izleme, raporlama vb. çalışmaları içeren makale yönetim sistemi adresinden uygulanmaktadır. Ayrıca Kullanıcı olarak son beş yıla ait yayımlanan makale verilerine bu altyapı üzerinden de ulaşılabilmektedir.

Makalelerin Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

Değerlendirme sürecinde makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri ve yazar adları gizli tutulur. Kapalı İnceleme Süreci (Double-Blind Peer Review) değerlendirmesi garanti edilir.

Makaleler, dergilerin ilgili sayfalarında yer alan yönlendirici talimatlarda yazan tüm dosyaları ile birlikte sisteme yüklenir. Dergi Editörlüğü sisteme yüklenen dosyaları kontrol eder. (Toplam benzerlik düzeyi %25 altında olmalıdır) Uygun olan editörü tarafından bilimsel açıdan yüzeysel değerlendirir. Dergide yayınlanabilir olduğuna kanaat getirir ise yazarın önerdiği ve hakem havuzunda mevcut hakemlerden en az 3 kişiyi makaleyi değerlendirmek üzere atar. Hakemler makaleyi değerlendirir ve “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurarak dergiye gönderir. Hakemlerin görüşleri dikkate alınarak, Alan Editörü önerisiyle kabul veya düzeltme veya red kararı verilir.

Bu süreçler için ayrıntılı bilgi ve eğitim dokümanlarına aşağıdaki belirtilen sayfalarda, sağ sütunda yer alan Makale gönderme ve değerlendirme süreçleri sayfasından ulaşılabilir.

Makalelere DOI numarası alınır mı?

Evet. 2020 yılından itibaren kabul alan makalelere aktif olarak DOI numarası verilebilmektedir. (Digital Object Identifier)-Dijital Nesne Tanımlayıcı, elektronik ortamda bulunan kitap, dergi, makale vb. gibi içerikleri numaralandırmak suretiyle kolay erişimlerini sağlamak için uygulanan bir sistemdir.)

Mühendis ve Makina için :https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhendismakina

Endüstri Mühendisliği için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi