YENİ YIL MESAJI

MMO 29 Aralık 2020, Salı

Oda Yönetim Kurulu olarak yeni yılınızı kutluyor; 2021 yılının üreten, kalkınan, hakça bölüşen, barış ve kardeşlik içindeki Türkiye mücadelemizde olumlu bir yıl olması ve esenlik dileklerimizle saygılar sunuyoruz.
Geride bıraktığımız 2020 yılı; laik sosyal hukuk devleti, demokrasi, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ile basın, ifade, örgütlenme hak ve özgürlüklerinin fiilen ortadan kaldırıldığı bir yıl olarak tarihin sayfalarında yerini aldı.
Gerici piyasacı yaklaşımlar sonucunda iş cinayetleri, çocuklara ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet ve istismar olayları katlanarak arttı. Sosyal devletin çöküşüyle eğitimde ve kamusal yaşamda bilim, teknik, aydınlanma ve laiklik değerlerinden uzaklaşıldı, temel sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve plansızlığı sebebiyle Corona Virüs salgın süreci karşısında devletin tüm kurumlarının acizliği gözler önüne serildi. Yurttaşlarımızın temel sosyal haklarına ayrılması gereken bütçe azalırken, kamusal kaynak ve varlıkların talanı artarak devam etti.
Ülkemizdeki tüm emekçiler gibi meslektaşlarımız da düşük ücret, yoksullaşma, işsizlik ve meslek dışı alanlarda çalışma zorunluluğu ile yüz yüze bırakıldı. Geçim sıkıntısı, enflasyon, işsizlik, yoksulluk, dış borçlar ve merkezi yönetim bütçe açığı arttı. Ekonomimiz küçülme, durgunluk ve kriz ortamına teslim edildi.
Siyasal iktidarın meslek alanlarımızı, mesleki denetim yetkilerimizi ve kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu vasfımızı zayıflatma ve mühendisliği itibarsızlaştırma çalışılmaları hız kesmeden sürdü.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen TMMOB örgütlülüğü içinde siz değerli üyelerimizden aldığımız güç ve destekle mesleki faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ettik. Oda Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza katkıda bulunan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.
2021 yılında da mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için hazırlanmış çalışma programımız kapsamındaki faaliyetleri siz değerli üyelerimizle dayanışma halinde sürdüreceğiz.
Umut ve güzelliklerle dolu seneler dileklerimizle.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı