Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Anonim Şirkete Dönüştürülmesi, Kurumun Özelleştirileceğinin Habercisidir

MMO 23 Haziran 2021, Çarşamba

Bilindiği üzere iktidar, “eski Türkiye”yi sürekli karalamaktadır. Ancak “eski” denilen Türkiye’de kamusal üretim ve kamu işletmeciliğinin sembolleri olan kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler), ülkemizin iktisadi sosyal gelişmesinde önemli roller üstlenmişlerdi.

KİT’leri ve bütün kamusal hizmet kurumlarını serbestleştirme-özelleştirme şampiyonu olan iktidar için sıranın savunma sanayiine geldiği, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasının Türk Telekom ve birçok özelleştirmede başvurulan “İşletme Hakkı Devri” yöntemiyle Katar’a tahsis edilerek özelleştirilmesinden belli idi. Bu örnekler ve daha birçoğu, halkımızın alınteri olan KİT’lerin yerli ve yabancı sermayeyeye hibe edildiğini, dolayısıyla iktidarın “yerli ve milli” söyleminin savunma sanayii de dahil, gerçekte bir aldatmaca olduğunu göstermektedir.

İktidar şimdi de 15 Mart 1950 tarihinde KİT olarak bir kanun ile kurulan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu-MKE/MKEK’nin özelleştirilmesi sürecini başlattı. AKP milletvekillerinin geçen hafta TBMM’ye sundukları “Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi”nin amacı, birçok büyük KİT özelleştirmesinde olduğu gibi şirketleştirme-anonim şirkete dönüştürme yöntemiyle özelleştirmeyi amaçlamaktadır.

Amaçlanan anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’ndaki denetim hükümleri ile Kamu İhale Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere 17 Kanundan muaf ve özel hukuk hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı kararlarına tabi olacak. Sayıştay denetiminden de çıkarılacak olan MKE, “bağımsız denetim kuruluşları”nın yani piyasa denetim kuruluşlarının sözde denetimine tabi olacak. Bu işleyişin özelleştirmeyi amaçladığı ve kurum kaynaklarını, diğer kurum ve kuruluşlarda gördüğümüz üzere iktidar keyfiyetine tabi kılacağı açıktır.

KİT’lerde yapılan bütün kurumsal düzenlemelerin özelleştirmelere yönelik olması gibi bu özelleştirmede de kamusal kaynak ve varlıkların talanı söz konusu olacaktır. TEK, PTT, TCDD ve daha birçok örnekte yapıldığı gibi, büyük kamu işletmeleri önce anonim şirkete dönüştürülmekte, ardından parçalama, küçültme yöntemleriyle özelleştirilerek özel sektöre ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmekte veya son dönemde gördüğümüz üzere iktidar arpalığı olmaktadır. MKE’nin başına gelecek olan da ne yazık ki böylesi bir süreçte yok ediliştir.

Başından bu yana özelleştirmelere karşı çıkarak kamusal üretim, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet ve denetimi savunup ülke ve halk çıkarlarının yanında tavır alan Makina Mühendisleri Odası olarak, MKE’nin özelleştirilmesi sürecini başlatan bu kanun teklifinin kamu ve toplum çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu düşünüyoruz. Odamız, her zaman olduğu gibi ülke ve halk çıkarları ile meslektaşlarımız ve bütün MKE çalışanlarının yanında saf tutacaktır.

Türkiye’nin geleceği, iktidar politikalarının yıkıcılığının aksine kamu işletmeciliğinde, planlama, kalkınma, kesintisiz sanayileşme, tam istihdam ve adil bölüşüm politikalarındadır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı