YENİ YILINIZ UMUTLU OLSUN

MMO 1 Ocak 2022, Cumartesi

Sayın Üyemiz,

Oda Yönetim Kurulu olarak yeni yılınızı kutluyor; 2022 yılının üreten, kalkınan, hakça bölüşen, barış, kardeşlik ve refahın gerçekleşeceği demokratik Türkiye mücadelemizde olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını diliyoruz.  

Her gün tanık olduğumuz üzere, geride bıraktığımız 2021 yılında Cumhuriyet değerlerine, laikliğe yönelik sistemli saldırılar ile sosyal hukuk devletine, demokrasiye, yargı bağımsızlığına, basın, ifade, örgütlenme hak ve özgürlüklerine aykırı uygulamalar arttı.  

Gerici piyasacı yaklaşımların hakimiyeti nedeniyle iş kazaları ve iş cinayetleri arttı. Çocuklara ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet, istismar olayları katlanarak sürdü. Covid-19 salgın süreci iyi yönetilmediği için vakalar ve ölümler hâlâ yüksek sayılarda seyrediyor.

Halkın temel ekonomik sosyal haklarına ayrılması gereken merkezi yönetim bütçesi, vergi adaletsizlikleriyle dolu. Bütçe, yıl içinde yeni zamlara yol açacak olan vergi-harç artışlarıyla, toplanmasından vazgeçilerek sermaye güçlerine bağışlanan vergi istisna ve muafiyetleriyle, dövize endeksli büyük borç ve faiz ödemeleriyle hayatımızı çok daha zorlaştıracak bir yapıya sahiptir. Ekonomimiz ve hatta banka mevduatları dolara endekslenmiş, paramızın değeri aşırı bir şekilde düşmüştür.

Bildiğimiz üzere gıdadan eneriye, kiralara kadar hayat pahalılığı hepimizi çok zorluyor. İşsizlik ve yoksulluk intiharlara neden oluyor. Gelecek belirsizliği, bizlerin ve çoçuklarımızın ortak kaygısı halinde.

Meslektaşlarımız düşük ücretlere, yoksullaşmaya, işsizliğe maruz kalıyor. Bir kısmımız da meslek dışı alanlarda çalışmak zorunda kalıyor. İktidarın mesleki denetim yetkilerimizi, kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu vasfımızı zayıflatma ve mühendisliği değersizleştirme girişimleri de sürüyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, siz değerli üyelerimizden aldığımız güç ve destekle mesleki toplumsal faaliyetlerimizi sürdürmeye bu yıl da devam ettik. Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza katkıda bulunan bütün üyelerimize teşekkür ediyor; Oda çalışmalarına katılım ve desteklerinizin sürmesini diliyoruz.

Yeni yılınızı en içten dileklerimizle tekrar kutluyor, 2022’nin umutlarımızın gerçekleşmesine vesile olacak gelişmelerle dolu olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

 

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı