49. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

MMO 1 Nisan 2022, Cuma

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 26-27 Mart 2022 tarihlerinde yapılan olağan genel kurulunda seçilen 49. dönem Oda Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan görev dağılımında Yunus Yener başkanlık, A. Selçuk Soylu başkanvekilliği, Elif Öztürk sekreterlik, Bedri Tekin saymanlık görevlerine getirildi.

MMO genel kurulunda yönetim kurulunun diğer üyeliklerine Arife Kurtoğlu, Harun Erpolat ve Özgür Demirtaş; yedek üyeliklere ise Zafer Öztürk, Deniz Alp Yılmaz, Defne Kıran, Erhan İğneli,Fadime Gökkütük, Mualla Özgür Özkan ve Melih Mehmet Hakkı Yılmaz seçilmişti.

Genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler 49. Dönem Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandıktan sonra MMO’nun yeni dönem çalışmaları programlı bir şekilde başlayacak.

49. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU:

Asıl Üyeler:

 • BAŞKAN YUNUS YENER
 • BAŞKAN VEKİLİ ABDULLAH SELÇUK SOYLU
 • SEKRETER ÜYE ELİF ÖZTÜRK
 • SAYMAN ÜYE BEDRİ TEKİN
 • ÜYE ARİFE KURTOĞLU
 • ÜYE HARUN ERPOLAT
 • ÜYE ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Yedek Üyeler:

 • ÜYE ZAFER ÖZTÜRK
 • ÜYE DENİZ ALP YILMAZ
 • ÜYE DEFNE KIRAN
 • ÜYE ERHAN İĞNELİ
 • ÜYE FADİME GÖKKÜTÜK
 • ÜYE MUALLA ÖZGÜR ÖZKAN
 • ÜYE MELİH MEHMET HAKKI YILMAZ

ONUR KURULU

Asıl Üyeler:

 • NERGİZ BİLGİN
 • MEHMET ÖZSAKARYA
 • MEHMET SELÇUK GÖNDERMEZ
 • ALİ HAYDAR KARAÇAM
 • SADETTİN ÖZKALENDER

Yedek Üyeler

 • AHMET TURAN DÖRTDEMİR
 • TEFİK DEMİRÇALI
 • OSMAN SERTER
 • HASAN FEHMİ BELPINAR
 • NACİ ERÇOLAK

DENETLEME KURULU

Asıl Üyeler:

 • ERDAL TAŞ
 • HÜSEYİN KAYA
 • HÜSEYİN DİNCER
 • HAYDAR ŞAHİN
 • OSMAN ÇAKIL
 • FİKRET ÇARAL
 • MAHMUT KÖSE
 • ESRA ELİTAŞ
 • ALİ ALUÇ
 • GÜRSEL YAYLA
 • HAKAN SUBAŞI
 • AHMET İLBAŞI
 • ADİL KESTEN
 • HALUK ALTAY
 • AYDIN GÜÇKIRAN

Yedek Üyeler

 • HÜSEYİN KALANTAR
 • İSMAİL ODABAŞI
 • DURMUŞ ALPASLAN GÜRBÜZER
 • CUMALİ SERDAR SÖNMEZ
 • NİYAZİ OĞUZ
 • NERGİS UYGUN
 • İBRAHİM EMRE ŞENYER
 • NEŞET AYKANAT
 • BÜLENT ÖNTAŞ
 • ALİ RIZA ÇİRKİN
 • HÜSEYİN ÇELİK
 • AYŞEGÜL ARSLAN AYDIN
 • REMZİ ÇAKMAKLI
 • TUNCAY KORKMAZ
 • MEHMET ÜNAL ŞENYURT

TMMOB YÖNETİM KURULU

 • EMİN KORAMAZ
 • HÜSEYİN ATICI
 • TEVFİK PEKER

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

 • BATTAL KILIÇ

TMMOB DENETLEME KURULU

 • İLTER ÇELİK