49. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 1. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO 18 Nisan 2022, Pazartesi

49. Dönem Oda Danışma Kurulu 1.Toplantısı 17 Nisan 2022 tarihinde, Ankara'da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantı, Oda Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıya Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Teknik Görevlileri ile birlikte yaklaşık 150 kişi katıldı.


Oda Başkanı Yunus Yener'in açış konuşması: 

Sayın Birlik Başkanlarım,

Sayın Danışma Kurulu Üyeleri,

Odamızın 49. çalışma döneminin ilk Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve kendi adıma sizleri saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Şubat ayında yapılan Şube genel kurulları ve Mart ayında yapılan Oda genel kurulu; ülkemizi, halkımızı, kamu ve meslek/meslektaş yararını temel alan çalışma anlayışımızın örgütümüz genelinde benimsendiğini bir kez daha göstermiş ve gerici rantçı iktidara karşı cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur.

Toplantımız vesilesiyle bu sonucun alınmasında katkısı olan bütün meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, seçilen yönetim kurulları olarak hepimize başarılar diliyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Dünya ve Türkiye’deki genel duruma, Oda genel kurulunu açış konuşmasında ayrıntılı olarak değinmiştim. Genel kurulun Sonuç Bildirisi ve sizlere sunulan Çalışma Programı taslağında paralel değerlendirmeler bulunuyor. Bu nedenle bu toplantıyı tek gündemle, 49. dönem Oda çalışmaları gündemiyle yapıyoruz.

Yeni bir çalışma dönemine başlarken rehberimizin yine Oda Çalışma İlkeleri, yönetmeliklerimiz, genel kurul kararları ve genel kurul sonuç bildirisi olacağını öncelikle belirtmek istiyorum.  

Toplantımızda, bu çerçevede hazırlanarak sizlere sunulan 49. Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine görüşecek, gelen görüşler doğrultusunda son halini Oda Yönetim Kurulu’nda vererek yeni dönem çalışmalarına hep birlikte programlı olarak başlayacağız.

Çalışma Programı Taslağını sizlerle paylaştık, dün Sekreter ve Saymanlar Toplantısında tartışıldı, o nedenle ayrı bir sunum olmadan görüşmelere geçeceğiz.

Ben sadece genel kurul kararlarını kısaltarak hatırlatmak istiyorum:

 • Dijital dönüşüm kapsamında Makina Mobil, Makina Portal ve Makina Öğrenme Merkezi platformlarını yaygınlaştırmak;
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ve iş cinayetlerine karşı aktif mücadele ve insanca bir çalışma yaşamı için mücadeleyi etkili şekilde yürütmek;
 • TMMOB Yasası değişikliği girişimlerine karşı olağanüstü genel kurul toplanması dahil Anayasal/yasal hakları kullanarak mücadele etmek;
 • Laikliğin yeniden kazanılması için mücadele etmek;
 • Ulaşım ve trafik politikaları ile uygulamalardaki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri sunmak;
 • Ulusal Bina Sınıfı Kodlarının hazırlanması için çalışma grubu kurmak;
 • Özel gereksinimli üyelerimize yönelik çalışmalar yapmak;
 • Endüstriyel robot ve robotik sistemler mühendis yetkilendirmesi ve uygulama projeleri hazırlanması kapsamında çalışmalar yapmak;
 • Bilirkişilik hizmetlerinin niteliğinin artırılması, ilgili üyelerimizin eğitimi, yetkilendirilmesi ve haklarının korunması kapsamında çalışmalar yapmak;
 • Mekatronik Mühendisliği meslek dalıyla ilgili çalışmalar yapmak;
 • Uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında evden çalıştırılan kişilerin tüm sorunlarını irdelemek, değerlendirmek ve süreci çalışanlar açısından en sağlıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak;
 • Mühendislerin özlük hakları, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yaparak kamuoyu ile paylaşmat;
 • Yurtdışında yaşayan üyelerimize yönelik olarak Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu aracılığı ile çalışmalar yapmak;
 • Odamız ve sektör dernekleri/kuruluşları ile ortak komisyonlar kurmak.

Gerek bu genel kurul kararları, gerekse çalışma Program Taslağında  belirtilen ve buradan gelecek önerilerle zenginleşecek somut çalışmaların her biri ile ilgili Şubelerimiz de kendi özgül çalışma planlarını oluşturmalıdır.

Yeni çalışma döneminde her şeyi titizlikle planlamak gerekiyor. İç tahkimatımızı güçlendirmemiz, örgütlü üye ilişkilerimizi yeni yöntemlerle geliştirmemiz, daha fazla üye ile temas kurmamız ve örgütlü üye ağına dâhil etmemiz, çalışma planlarımızda mutlaka yer almalıdır.

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB Genel Kurulu 26-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Birlik Başkanımız değinecektir. Ben sadece, Odamızın TMMOB’nin motor gücü olması itibarıyla, delege arkadaşlarımızın, Birlik genel kurulu ve seçimlerine katılımına önem vermeliyiz demek istiyorum.

Bu vesileyle Odamızı TMMOB Yönetim Kurulu’nda başarıyla temsil eden Emin Koramaz arkadaşımıza, Birliğimize sunduğu mücadeleci katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kendisini kutluyorum.

Ayrıca belirtmek gerekir, önümüzdeki zorlu süreci, bütünlüğümüzü koruyarak, çalışmalar ve hedeflerimizi büyüterek, örgütlü üye gücümüze dayanarak direngen, çalışkan bir tarzda göğüslemeliyiz.

Yeni çalışma döneminde mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmeyi, örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi ve kamusal hizmet niteliğimizi yükseltmeyi hedeflemeliyiz. Yakından bildiğimiz üzere Türkiye’nin kamusal üretim, hizmet ve denetimlere çok ihtiyacı var. Bugünün ve yarının Türkiye’sinin ihtiyaçlarının kamucu bir içerikle sağlanması açısından önemli bir mevziyi tuttuğumuzu ve bir köprü görevi gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebiliriz.

Çalışma Programı Taslağımız bu yaklaşımla değerlendirilmeli ve kesinleştikten sonra bu yaklaşımla hayata geçirilmelidir.

Son olarak geldiğiniz için teşekkür ediyor, başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.


Katılım Listesi:

ŞUBELERADI-SOYADIGÖREVİ
TMMOBEMİN KORAMAZTMMOB YÖNETİM KURULU BŞK.
 TEVFİK PEKERTMMOB YÖNETİM KURULU Y. ÜYESİ
 BATTAL KILIÇTMMOB  YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ
 İLTER ÇELİKTMMOB DENETLEME KURULU ÜYESİ
GEÇMİŞ DÖNEMLER TMMOB/ODA BAŞKANLARIMEHMET SOĞANCI 
 ALİ EKBER ÇAKAR 
ODA MERKEZİYUNUS YENERODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 A.SELÇUK SOYLUODA YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 ELİF ÖZTÜRKODA YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 BEDRİ TEKİNODA YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 ARİFE KURTOĞLUODA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 HARUN ERPOLATODA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 ÖZGÜR DEMİRTAŞODA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 DENİZ ALP YILMAZODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
 FADİME GÖKKÜTÜKODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
 MELİH MEHMET HAKKI YILMAZODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
 EVREN SAĞODA MÜDÜRÜ
 MELTEM ÖZDEMİR ÇINARELODA TEKNİK GÖREVLİSİ
 DERYA BARANODA TEKNİK GÖREVLİSİ
 BÜLENT GÖKSÜLÜKODA TEKNİK GÖREVLİSİ
 DOĞUKAN KARACAODA TEKNİK GÖREVLİSİ
 CEREN YILMAZ ARASODA TEKNİK GÖREVLİSİ
 AYLİN SILA AYTEMİZODA TEKNİK GÖREVLİSİ
 AYSU DENİZ TOPAKODA TEKNİK GÖREVLİSİ
ODA DENETLEME KURULUERDAL TAŞODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 HÜSEYİN KAYAODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 HÜSEYİN DİNCERODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 HAYDAR ŞAHİNODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 OSMAN ÇAKILODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 FİKRET ÇARALODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 MAHMUT KÖSEODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 ESRA ELİTAŞODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 ALİ ALUÇODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 GÜRSEL YAYLAODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 HAKAN SUBAŞIODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 AHMET İLBAŞIODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 ADİL KESTENODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 HALUK ALTAYODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 AYDIN GÜÇKIRANODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
 HÜSEYİN KALANTARODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 İSMAİL ODABAŞIODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 DURMUŞ ALPASLAN GÜRBÜZERODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 CUMALİ SERDAR SÖNMEZODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 NERGİS UYGUNODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 İBRAHİM EMRE ŞENYERODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 NEŞET AYKANATODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 BÜLENT ÖNTAŞODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 ALİ RIZA ÇİRKİNODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 HÜSEYİN ÇELİKODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 AYŞEGÜL ARSLAN AYDINODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 REMZİ ÇAKMAKLIODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 TUNCAY KORKMAZODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
 MEHMET ÜNAL ŞENYURTODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
ODA ONUR KURULUNERGİZ BİLGİNODA ONUR KURULU ÜYESİ
 MEHMET ÖZSAKARYAODA ONUR KURULU ÜYESİ
 MEHMET SELÇUK GÖNDERMEZODA ONUR KURULU ÜYESİ
 SADETTİN ÖZKALENDERODA ONUR KURULU ÜYESİ
 AHMET TURAN DÖRTDEMİRODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
 TEFİK DEMİRÇALIODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
 OSMAN SERTERODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
 HASAN FEHMİ BELPINARODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
 NACİ ERÇOLAKODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
ADANAÜMİT GALİP UNCUŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 ÖZGÜR ÇELEBİŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 SELDA ŞENGÜLŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 HİKMET PEKDURŞUBE MÜDÜRÜ
ANKARAYILMAZ YILDIRIMŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 MEHMET SERDAR ULUŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 SEYİT ALİ KORKMAZŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 NİYAZİ KANTARŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 NAZAN IRMAKŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 İZZET SEFERBEYOĞLUŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
 HALİL MERT BULANŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
 CENK LİŞESİVDİNŞUBE MÜDÜRÜ
ANTALYAİBRAHİM ATMACAŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 DEVRİM KILIÇŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 ŞENAY DEMİRALAYŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 CÜNEYT DENİZ KÜHEYLANŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 MELEK MEŞHURŞUBE MÜDÜRÜ
BURSAA. İHSAN TAŞKINSELŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 EMİNE KAYA ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 FİLİZ ENGİN TAMBOVAŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 KAAN ÖZTENŞUBE MÜDÜRÜ
DENİZLİUMUT CÜNEYT İYİOLŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 ALİ PALAŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 BEYCAN TEKKOYUNŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 MEHMET SARICAŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 OĞUZ ALİ AVCIŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 İSMAİL HAKKI KUŞŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 BEHİCE ÇETİNKAYA DİLBAZŞUBE MÜDÜRÜ
DİYARBAKIRFATİME ANIK KAVAKLIŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 BEKİR MUSA MAYDAŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 İBRAHİM SEMİH OKTAYŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 MEHMET ARIĞTEKİNŞUBE MÜDÜR VEKİLİ
EDİRNEMEHMET RUHAN TİMURŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 BİRCE ALTAYŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 EMİNE PINAR KESKİNŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 METİN ÖZAYDINLIKŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ESKİŞEHİRNEZİHE HANECİOĞLUŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 HAKAN ÖZTÜRKŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 ESRA TURANŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 MELİS ARICIOĞLUŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 SERTAN DOĞANŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 İLKER ÖZCANŞUBE MÜDÜRÜ
GAZİANTEPAYKUT KOCALARŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 KEMAL KESKİNŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 ÇETİN KÜLAHŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 KEREM YELEKÇİ ŞUBE MÜDÜRÜ
İSTANBULSEYFETTİN AVCIŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 CEMAL AHMET AKÇAKAYAŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 AYDAN ADANIRŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 ALİ CAN ÖZALPŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
 YUNUS KÜÇÜKKELEPÇEŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
 HASAN YILMAZ ÖZGERŞUBE MÜDÜRÜ
 NURİ EGEMEN YILMAZŞUBE TEKNİK GÖREVLİSİ
İZMİREVRİM AKSOYŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 YILDIZ SINMAZ UZGANŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 NECMİ VARLIKŞUBE MÜDÜRÜ
KAYSERİSÜLEYMAN VAROLŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 MURAT KARASAKALŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 DURSUN AYYILDIZ ŞUBE MÜDÜRÜ
KOCAELİMEHMET ALİ ELMAŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 TAYLAN ÖZKANŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 M. HAKKI ERSÖZŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 İLKAY KINACIŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
 ENSAR UĞUR KANDIRAŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
 ALPASLAN GÜVENŞUBE MÜDÜRÜ
 İLKE BİŞKİNŞUBE TEKNİK GÖREVLİSİ
KONYAAZİZ HAKAN ALTUNŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 HAŞMET ÇAĞRI SEZGENŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
MERSİNMEHMET ÇAKMAKŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
 İSMAİL OĞUZ ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 AYŞE İŞDARŞUBE MÜDÜRÜ
SAMSUNHASAN BOZALŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 YAŞAR BAŞŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TRABZONSENA SAĞLAMŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
ZONGULDAKBİRHAN ŞAHİNŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 SONER SİNOPLUŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
 ÖZLEM SARIKAYAŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 AYHAN HİLALCIŞUBE MÜDÜRÜ