İŞ CİNAYETLERİNİ ÖNLEMENİN YOLU TEKNİK EĞİTİM, DENETİM VE PERİYODİK KONTROLLERDİR

MMO 31 Aralık 2022, Cumartesi

Şubemiz tarafından, Bornova'da meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan vinç kazasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri olan iş cinayetleri can almaya devam ediyor. Basit tedbirlerle önlenebilecek bu cinayetlerin en acı örneklerinden birine maalesef yılbaşı arifesinde, 30 Aralık Cuma günü Bornova’da bir otel inşaatında şahit olduk. İnşaat alanında bulunan kule vincin yükseltilmesi sırasında yıkılması sonucunda 5 işçi yaşamını yitirdi. Öncelikle, söz konusu iş cinayetinde yaşamını yitiren işçilerin ailelerine Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak başsağlığı diliyoruz.

İlk tespitlere göre kaza, kule vinç yükseltme sürecinde yapılan bir dizi hatalı işlem sonucunda meydana gelmiştir.  Kule vinç gibi çalışma şartları, kurulumuna bağlı olan iş ekipmanlarının kurulum aşamalarında kamusal denetimin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kurulumu yapan personelin yeterliliğinin takibi, kule vince ait kurulum ve kullanım kılavuzlarının olması ve iş ekipmanına yapılacak her türlü müdahalenin bu kılavuzlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, müdahaleyi yapacak personelin cihazı/ekipmanı üreten firma tarafından eğitilmesi ve ekipmana/cihaza özel olarak sertifikalandırılması gerekmektedir. Yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan kişilerin müdahalesi, yaşadığımız bu acı örnekte de görüldüğü üzere geri dönülemez sonuçlar oluşturmaktadır. Siyasal iktidarın, sermayenin maksimum kârını yaşam hakkının önüne koyan talan politikaları ve inşaat rantını temel alan ekonomi politikaları nedeniyle kamusal denetim ortadan kaldırılmış ve denetimsizlik, tüm inşaat süreçlerine egemen olmuştur. Bornova’da yaşanan kazanın ve diğer birçok iş kazasının temeli bu rant ve talan politikalarıdır. Beş işçinin yaşamını yitirdiği olay tüm bu nedenlerle kaza değil, göz göre göre gelen bir cinayettir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak hatırlatmak isteriz ki, kamusal denetimin gerçekleştirilmesi ve iş ekipmanının türüne ve modeline bağlı kurulum ve kullanım kılavuzlarının hazırlanması ve bakımcı/kurulumcu personelin eğitimlerinin bu çerçevede gerçekleştirilmesi iş cinayetlerinin önüne geçilmesine katkı sunacaktır.

Yaşanan bu ve benzeri olaylar; uzmanlık alanına dair teknik eğitimin, çalışma alanında gerçekleştirilen periyodik kontrollerin ve işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Makine ve cihazların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, böylece iş cinayetlerinin önüne geçmek, makinelerin daha uzun ömürlü kullanımına katkı sunmak, verimliliği arttırmak için periyodik kontroller ve gerekli denetimler mutlaka yapılmalıdır. Ancak bu şekilde, yani denetim ve periyodik kontroller sayesinde olası iş cinayetleri önlenebilir, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gerekleri yerine getirilebilir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, tüm sanayi kuruluşlarına işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri konusunda duyarlı olma, makine ve cihazlarının periyodik kontrollerini zamanında ve sağlıklı yaptırma, ilgili kamu kurumlarına da işletmelerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nca getirilen yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediği konusunda denetimleri hassasiyetle yapma çağrısında bulunuyoruz.

TMMOB

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ