MMO Enerji Köşesi Açıldı

MMO 27 Ağustos 2018, Pazartesi

Odamız Enerji Çalışma Grubu’nun, Oda Yönetim Kurulu’muzun kararı ve desteği ile hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Enerji Köşesi Oda web sitesi içinde açıldı. (https://enerji.mmo.org.tr/)

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) bünyesinde 2007 yılından beri faaliyet gösteren Enerji Çalışma Grubu; enerji, enerji kaynakları, enerji politikaları ve uygulamaları vb. konularda ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarını gözeterek kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. MMO üyelerinin yanı sıra diğer meslek branşlarındaki Oda dostu uzmanlar da Enerji Çalışma Grubu çalışmalarında yer almakta ve katkı koymaktadır. Odamızın enerji alanında yaptığı çalışmalar, düzenlediği etkinlikler, yayınladığı raporlar, sunumlar; üyelerin yanı sıra diğer mühendis odaları üyelerinin, mühendislik öğrencilerinin, akademinin, sanayicilerin, basının, konuyla ilgili araştırmacıların, gazetecilerin ve enerji ile ilgilenen herkesin takip ettiği, yararlandığı çalışmalar olmuştur.

Kapalı kapılar ardında, gizli görüşmelerle yapılan hiçbir anlaşma, geliştirilen hiçbir plan ve projenin, hangi gerekçe ile olursa olsun, ülke ve toplum çıkarlarının üzerinde olamayacağını söylüyoruz. Hiçbir bilginin ülkenin kurumlarından ve yurttaşlarından saklanamayacağını belirtiyor; enerjiyle ilgili tüm kurumların çalışmalarında şeffaflaşmasını, bilgilerin yaygınlaşmasını, toplumda tüm birey, kurum, araştırmacı ve tüzel kişilerin, enerji sektörü ile ilgili güncel bilgilere ayrıntılı olarak ve kısa zaman içinde erişebilme imkânının mevcut ve kullanılabilir olmasını savunuyoruz.

Enerji sektöründe deneyimli, ilişki ve iletişim ağları geniş kişilerin dahi aşmakta güçlük çektiği güncel verilere erişim engelleri, şevkimizi kırmak şöyle dursun, azami ölçüde güncel bilgi veren raporlar hazırlama, erişilebilen bilgileri yaygınlaştırma ve toplumsallaştırma azmimizi artırıyor. Bilginin paylaştıkça çoğalması için, enerji ile ilgili elimizde mevcut olan ve süreçte erişebileceğimiz raporları, çalışmaları, araştırmaları, bilgileri, ilgilenen herkesin, tüm toplumun erişimine açmak için bir adım daha atıyoruz. Oda Yönetim Kurulu’muzun kararı ve desteği ile hazırlık çalışmalarını sürdürdüğümüz Enerji Köşesi bu amaçla yayına başlamıştır.

MMO web sitesi bünyesinde faaliyet gösterecek Enerji Köşesi’nin iki ana bölümden oluşması öngörülüyor. Enerji Kitaplığı bölümünde Odamızın enerji ile ilgili raporları ve sunumları, TMMOB’nin ve diğer Odaların çalışmaları, enerji ile ilgili kurum ve kişilerin yayınları, raporları, sunumları yer alacak. Enerji Köşesi’ne konulması telif hakları yönünden uygun olmayan çalışmaların ise erişim adresleri verilecek.

Enerji Güncel bölümünde ise Odamızın enerjiyle ilgili eğitimlerine ve etkinliklerine (kongre, sempozyum, panel vb.) ait haber ve duyurular, diğer Odalar ve ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenen enerji ile ilgili mesleki etkinlik haberleri, Odamızın, TMMOB’nin, diğer Odaların basın açıklamaları, enerji ile ilgili yasal düzenlemeler (yasa, yönetmelik, tebliğ, karar, genelge vb.) ve güncel gelişmelerle ilgili MMO Enerji Çalışma Grubu’nun değerlendirmeleri yer alacaktır.

MMO Enerji Köşesi’nde buluşmak üzere!

 

Soru ve öneriler için iletişim adresimiz: https://enerji.mmo.org.tr/

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Enerji Çalışma Grubu