Oda Örgütlülüğü ve Çalışanlara Mesaj

MMO 31 Aralık 2018, Pazartesi

Oda Yönetim Kurulu, yeni yıl nedeniyle Oda Örgütlülüğü ve çalışanlarımıza dönük bir mesaj yayınladı.

Önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Örgütlülüğümüzün bütününün katkılarıyla Odamız, tüm zorluklara karşın mesleki-toplumsal çalışmalarını bu yıl da sürdürmüştür. Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımızda katkısı bulunan örgütlü aktif üyelerimiz, onur, denetleme, danışma, şube yönetim ve temsilcilik yürütme kurullarımız, komisyonlarımız, işyeri temsilcilerimiz, teknik görevlilerimiz ve bütün çalışanlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz.

Bilindiği üzere iktidar, bütün muhalefet güçlerini baskı ve şiddet ile sindirmeye çalışmakta; Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, sosyal hukuk devleti normları ile kamusal üretim, hizmet ve denetim gereklerini ortadan kaldırmaktadır.

İktidarın kendisine engel oluşturan yapıları tasfiye etme isteği, bildiğimiz üzere yeni rant alanları yaratma çabasıyla doğrudan bir şekilde bağlantılıdır. Fakat TMMOB ve Odamızın mücadeleci tarihi ve hep birlikte sürdürdüğümüz gelenek, bizlere yeni yıl ve önümüzdeki yeni dönemde de rehberlik etmeye devam edecek denli güçlüdür.

Örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımızın Odamız ve TMMOB’yi birlik içinde sahiplenmesi ve dayanışması ile çalışmalarımızın düzey, nitelik ve etkinliğini geliştirme görevi önümüzdedir.

Yeni bir yıla girerken, örgütümüzde egemen olan, kamu yararından, adalet, barış ve kardeşlikten, meslek ve meslektaş çıkarlarından, emekten, halktan yana mevcut çizgimizi her türlü olumsuz gelişmeye karşı koruma kararlılığımızı Oda örgütülülüğümüzle paylaşmak istiyoruz.

2019 yılının üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, hakça bir yaşamın ve barışın egemen olduğu bir Türkiye amacımıza yönelik gelişmelerle dolu olmasını diliyor, bütün örgütümüzün yeni yılını kutluyor, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU